Privacy-experts: caring about privacy and your business.

Op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens wordt steeds belangrijker. (Potentiƫle) klanten en medewerkers verlangen in toenemende mate van organisaties dat zij op een zorgvuldige manier omgaan met hun gegevens. Aandacht besteden aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens is ook nodig om hoge kosten (herstel, dwangsom en of boete) en reputatie-schade te voorkomen.

Om een goede bescherming van persoonsgegevens te waarborgen, kijken we naar de organisatie als geheel. Zowel de technische, organisatorische als juridische kantkomt daarbij aan bod. De aanpak van Data Just Right kenmerkt zich door deze integrale benadering van het privacy-vraagstuk. Data Just Right kijkt daarbij niet alleen naar de feitelijke situatie, maar juist ook naar de beste oplossing voor uw organisatie.

Om uw organisatie te helpen bij het beschermen van persoonsgegevens van klanten, burgers en werknemers biedt Data Just Right advies, implementatie en scholing. Tevens kan Data Just Right een externe Functionaris voor Gegevensbescherming (FG/DPO) leveren.

Bij Data Just Right werken juridische experts samen met experts op het gebied van compliance, ‘lean’ management, projecten en verandertrajecten. We werken samen met de afdeling ICT van uw organisatie, en waar nodig schakelen we onze externe ICT-partners in.

website door studio DOLS